0

เทคนิคการใช้งาน Excel ให้ง่ายขึ้นอย่างมืออาชีพ

การใช้งาน Excel

Microsoft Excel โปรแกรมในการทำงานสำหรับใครหลายคน โดยเฉพาะกับคนที่ทำงานในออฟฟิต แนะวิธีการใช้ง่ายที่ง่ายกว่าเดิม และรวดเร็วขึ้น การใช้งานด้วยทางลัด ช่วยให้ชีวิตที่ง่ายขึ้น

คีย์ลัด Excel

  • Control+A = Select All
  • Control+B = Bold
  • Control+C = Copy
  • Control+F = Find
  • Control+G = Go to
  • Control+H = Replace
  • Control+X = Cut
  • Control+V = Paste
  • Control+Z = Undo
  • Alt+ = Auto sum

การใช้งาน excel เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ในชีวิตประจำวันของหลายคน และมีประโชน์มาก ไม่ว่าจะใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมากมาย และงานหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านบัญชี  สถิติ การทำงบประมาณ การวางแผน การเงิน ต่าง ประโยชน์ของการใช้ excel นั้น  สามารถสรุปผล และนำเสนอในลักษณะของกราฟ วงกลม รวมถึงในการคำนวณ และสรุป ข้อมูลจัดเก็บเป็นจำนวนมาก

สำหรับการใช้งาน excel  ที่เป็นที่นิยมนั้นจะนิยมใช้ในทางบัญชี หรือตัวเลขที่ต้องสรุปเนื้อหางานรูปแบบของสถิติ และกราฟ นอกจากนี้ excel ยังเป็นโปรแกรมพื้นฐานในงานออฟฟิตทั่วไปที่เป็นขั้นพื้นฐานของคนทั่วไปในการใช้งาน รวมถึงระดับนักศึกษา หรือการทำงานเชิงวิจัยต่างๆด้วย

eskindria.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *