Tag Archives: Facebook

เปิดใช้งาน Dark Mode บน Facebook Messenger ด้วยวิธีที่ง่ายๆ

เมื่อปลายปี 2018 ที่ผ่านมา ทาง Facebook ได้ปล่อยให้สมาชิกทั่วโลก ได้ทำการอัพเดท Messenger : Dark mode โดยที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน โดยมีการเปิดใช้งานดังนี้ ก่อนเปิด ให้เราส่ง อีโมจิรูปพระจันทร์ ให้แก่เพื่อนๆ หรือใครก็ได้ ประมาณ 1 คน เมื่อเราได้ส่งแล้ว จะมีข้อความว่า  “You Found Dark Mode” แสดงว่า เราได้เปิดใช้ Dark mode เป็นที่เรียบร้อย     หากสมาชิกทุกท่านลองทำตามแล้ว ยังไม่สามารถเปิดใช้งาน Dark mode ได้ ให้รอ Facebook Update ให้ทั่วถึงทุกคนก่อน  Dark mode รองรับ ทั้ง  iOS และ Android ภาพจาก : gsmarena