Tag Archives: ไทยแลนด์ 4.0 คือ

ไทยแลนด์ 4.0 มีอะไรบ้าง?

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้พัฒนาและก้าวหน้าจนจะเป็น Thailand 4.0 ไปแล้ว วันนี้เราไปดูกันว่าในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีเรื่องอะไรที่เน้น ๆ กันบ้าง กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและการบริการที่มีมูลค่าสูง กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มสาธารณะสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิคควบคุม บนโลกเราตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราได้ถูกพัฒนาให้มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นที่จะเห็นได้ชัดเจน เช่น คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ภาพเสียงในห้องประชุม เป็นต้น จึงทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยนั้นดีขึ้นตามไปด้วย และในปี 2019 นี้เป็นปีที่ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้ขีดจำกัด  ทำให้ตอนนี้เราอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล  เรามาดูเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตามองกันดูในปีนี้ว่ามีอะไรกันบ้าง เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ IoT, Ai,Ar/Vr ที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น เพราะเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อทุกอย่างได้อย่างไร้พรมแดนที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของออโรเมชขั่นได้อย่างเต็มรูปแบบ AR ตลาดเทคโนโลยีเสมือนจริงในโลกปัจจุบันที่ได้มีการเติบโตไปอย่างรวดเร็ว ที่คาดว่าตลาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีเสมือนหรือ AR ทิศทางของความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์แห่งอนาคต Smart spaces เมื่อทุกอย่างรอบตัวเราฉลาดขึ้นทั้งในชีวิตจริงและในแบบดิจิทัลคือ สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คน ระบบทำงานเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ