Tag Archives: คีย์ลัด excel

เทคนิคการใช้งาน Excel ให้ง่ายขึ้นอย่างมืออาชีพ

Microsoft Excel โปรแกรมในการทำงานสำหรับใครหลายคน โดยเฉพาะกับคนที่ทำงานในออฟฟิต แนะวิธีการใช้ง่ายที่ง่ายกว่าเดิม และรวดเร็วขึ้น การใช้งานด้วยทางลัด ช่วยให้ชีวิตที่ง่ายขึ้น คีย์ลัด Excel Control+A = Select All Control+B = Bold Control+C = Copy Control+F = Find Control+G = Go to Control+H = Replace Control+X = Cut Control+V = Paste Control+Z = Undo Alt+ = Auto sum การใช้งาน excel เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ในชีวิตประจำวันของหลายคน และมีประโชน์มาก ไม่ว่าจะใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมากมาย และงานหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านบัญชี  สถิติ การทำงบประมาณ การวางแผน การเงิน ต่าง ประโยชน์ของการใช้ […]