Tag Archives: การใช้งาน powerpoint

การใช้โปรแกรม powerpoint

โปรแกรม Microsoft PowerPoint คือโปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำสไลด์ขึ้นมาในการนำเสนอฉายให้ได้ดูกันแต่ในปัจจุบันนี้โปรแกรม PowerPoint ถือได้ว่ามีความสำคัญในการนำเสนอเป็นอย่างมากทีเดียวทั้งการประชุม สัมมนา เสนองานทั่วไปรวมไปถึงเกี่ยวกับในด้านของการศึกษาด้วยทั้งนักศึกษาและใช้เป็นสื่อในการสอนด้วย โปรแกรม Powerpoint สามารถที่จะช่วยให้การนำเสนอเป็นไปอย่างง่ายและสามารถใส่ทั้งภาพและเสียงเข้าไปด้วยก็ได้และทำเป็นวีดีโอลงสไลด์ที่ถือได้ว่าทำให้งานดูมีความน่าสนใจมากขึ้น โปรแกรมนี้มีส่วนประกอบและพื้นที่ทำงานหลักเช่นพื้นที่ในการสร้างสไลด์ สร้างและแก้ไขดังต่อไปนี้ ปุ่ม Microsoft Office Button: ที่ใช้สำหรับเป็นเมนูในการใช้งานโดยพื้นฐานของโปรแกรม แถบ Quick Access Toobar: เป็นแถบของคำสั่งด่วน เก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ เอาไว้ แถบ Title bar: แสดงชื่อโปรแกรม ชื่อไฟล์งานและงานนำเสนอที่ทำงานอยู่ แท็บ Contextual tabs: เป็นแท็บที่เป็นคำสั่งพิเศษที่ต่อเมื่อมีการแสดงใช้คำสั่งในบางอย่าง เช่น ตาราง แทรกภาพ แถบ Ribbon: แท็บคำสั่งที่แบ่งออกเป้นกลุ่ม เช่น Insert,Home เป็นต้น แถบ Status bar: แถบที่แสดงสถานะในการทำงาน เช่น ชื่อเทมเพลต ภาษาแป้นพิมพ์ การปรับย่อและขยาย เป็นต้น Presentation (การสร้างและจัดการ) […]