Tag Archives: การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน

วิธีเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะกับการใช้งาน

ในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญพอๆกับมือถือที่เราใช้งานอยู่ ยิ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีในสมัยนี้แล้วก็ยิ่งขาดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ โดยคอมพิวเตอร์ก็มีออกมาหลายยีห้อ หลายแบบ และหลายราคาให้ได้เลือกเป็นเจ้าของ ส่วนวิธีการเลือกซื้ออย่างไรนั้นมีคำแนะนำ วิธีเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ หากต้องการให้คุ้มค่า และคุ้มราคา ต้องรู้จุดประสงค์ในการใช้งานก่อน ว่าใช้งานมากน้อยแค่ไหน เช่น ใช้งานเกี่ยวกับเอกสาร กราฟฟิก มัลติมีเดีย หรือใช้เพื่อความบันเทิง หากเป็นเรื่องของงานเอกสาร คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป ถ้าเป็นเลือกของกราฟฟิก และมัลติมีเดียแล้ว ต้องเลือกคอมพิวเตอร์ที่มีสเป็กสูงขึ้น จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งหากเป็นในเรื่องของกราฟฟิก หรือความบันเทิง ต้องเลือกรายละเอียดในเรื่องซีพียู แรม เมนบอร์ด การ์ดจอ ต่างๆ  เป็นต้น จากนั้นผู้ซื้อต้องลองสำรวจราคา และยี่ห้อที่ต้องการใช้งาน โดยมากก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน นอกจากนี้แล้วเมื่อคุณซื้อคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับคุณได้แล้ว เรื่องต่อมาในเรื่องของโปรแกรมที่ต้องใช้ในคอมพิวเตอร์ เช่น หากคุณซื้อคอมพิวเตอร์มาเพื่องานด้านเอกสาร โปรแกรมที่คุณต้องมี และต้องใช้งานคือ Microsoft Office ที่มีความจพเป็นเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย Microsoft word, excel, power point เป็นต้น และสำหรับคนที่ใช้งานเกี่ยวกับมัลติมีเดียนั้น จะต้องมีโปรแกรม Photoshop, InDesign, IIIustrator  […]