Tag Archives: การออกแบบเว็บไซต์ คือ

การออกแบบเว็บไซต์

การจะทำเว็บไซต์ สิ่งสำคัญ ต้องขึ้นอยู่กับ การออกแบบเว็บไซต์ ให้ดูเป็นระเบียบสวยงาม เป็นที่สนใจ เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาใช้งาน อยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงในวันข้างหน้า หากออกแบบได้ตรงตามที่ผู้คนต้องการ เขาเหล่านั้นก็มักจะนึกถึงเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นอย่างแรก ถ้าเราอยากทำเว็บไซต์ต้องนึกถึงการออกแบบเป็นสิ่งแรกก่อน การออกแบบเว็บไซต์ ควรนึกถึงข้อเหล่านี้ เพราะการออกแบบที่ดี จะต้องมีการกำหนด โครงสร้าง ตั้งแต่แรก เพื่อทำให้ขั้นตอนต่อไป ในการทำเว็บ มีความสะดวกขึ้น ดังคำแนะนำต่อไปนี้ ดูเรียบง่าย ไม่รกรุงรัง การออกแบบ ที่ดี ต้องออกแบบ ให้ดูเป็นระเบียบ ไม่ดูรกรุงรัง ลายตา จนเกินไป ทั้งภาพ กราฟฟิก สีของเว็บ หน้าตาและโครงสร้าง ให้คิดถึงเว็บไซต์ที่เราเข้าไปใช้งาน เป็นหลัก ภาพก็ไม่ควรเยอะเกินไปจนดูรำคาญ เช่น เว็บไซต์ ของไทยเราเช่น Kapook , sanook และอื่นๆ แบ่งหมวดหมู่ ให้ชัดเจน ใน 1 เว็บไซต์ อาจจะมีเนื้อหาแบบกว้างๆ ไม่จำเป็นต้องมีแค่หัวข้อเดียว เช่น ทำเว็บเกี่ยวกับเทคโนโลยี […]